تماس با ما

همراه مدير بازرگانی صابر امیریان:                ۰۹۱۸۵۶۲۳۷۹۱  

    •                                                    ۰۸۳-۳۴۳۰۸۳۰۰
    •                                                      ۰۸۳۳۴۷۳۳۸۵۷     
    •                                    info@safiran-fs.com

                               

 

                           ۰۹۱۸۵۶۲۳۷۹۱                            

آدرس

  •  کرمانشاه- شهرک صنعتی فرامان بلوار امیرکبیر خیابان ایثار۴ پلاک۲۲۹
  • کدپستی:                                                        ۶۷۴۴۱۳۱۱۶۴
  •                                                     شنبه تا پنج شنبه ۱۶-۸

شبکه های اجتماعی سفیران

   

 

جستجو